LASITAKUUN EHDOT

Voimassa tammikuusta 2020.

1. Mitä tuotetta sopimus koskee?
Lasitakuu voidaan ostaa vain samaan aikaan, kun ostat XPLORA-puhelimen verkkosivuiltamme. Lasitakuu koskee vain ostokuitissa mainittua tuotetta.

2. Ketä sopimus koskee?
Takuu koskee XPLORA:n alkuperäistä ostajaa ja käyttäjää tai toista henkilöä, joka on myöhemmin ostanut tuotteen. Asiakas ymmärtää, että viestintä voi tapahtua vain alkuperäisen ostajan ja takuunantajan välillä jos takuunantajalle ei ole toimitettu tietoa omistajanvaihdosta. Asiakkaan vastuulla on antaa oikeat yhteystiedot.

3. Missä sopimusta sovelletaan?
Sopimus on voimassa kaikkialla maailmassa. Korvaus myönnetään Suomessa.

4. Milloin sopimusta sovelletaan?
Sopimus on voimassa ostopäivästä alkaen.

5. Sopimus sisältää
Sopimus sisältää rikkoutuneen lasin, pois lukien tahallisesti tehty vahinko.

6. Omavastuu
Vahinkotapauksessa ei ole omavastuuta. Asiakas lähettää rikkoutuneen tuotteen omalla kustannuksellaan Xploralle.

7. Käyttö
XPLORA-tuotetta on käsiteltävä huolellisesti vaurioiden välttämiseksi. Tuotetta ei saa esimerkiksi käyttää tilanteissa, joissa rikkoutumisriski on ilmeinen.

8. Korvaussäännökset
Jos tuote täyttää lasitakuun vaatimukset ja se voidaan korjata, rajoitamme korjauskustannuksen tuotteen käypään markkina-arvoon vahinkohetkellä. Jos tuotetta ei voi korjata, lähettämämme asiakkaalle uuden vastaavan tuoteen tai jos samaa mallia ei enää saa, toimitamme teknisesti vastaavan tuotteen kuin mikä vaurioitunut tuote oli. XPLORA Mobile Oy määrittelee milloin tuote korjataan ja milloin se korvataan uudella tuotteella. Jos asiakkaalle toimitetaan uusi tuote, jäljellä oleva sopimuskausi siirretään uuteen tuotteeseen. Iän ja käytön perusteella ei tehdä ikävähennyksiä. Käteiskorvausta ei anneta. Tuote vaihdetaan enintään kahdesti sopimuksen voimassaoloaikana.