Xploran älykello lapsille vastauksena koulujen kännykkäongelmaan

Kännykät aiheuttavat tarpeetonta häiriötä opetukseen aina alakouluikäisistä lähtien. Matkapuhelinten läsnäolo tunnilla on tunnistettu ongelmaksi kouluissa ympäri Suomen. Nyt ongelmalle halutaan löytää yhtenäinen ratkaisu Helsingissä.

Voisiko älykello lapsille ratkaista kännykkäongelman kouluissa.
Teknologiasta on tullut oleellinen osa koulunkäyntiä.

 

Keskustelu kännyköiden roolista koulumaailmassa on ollut viime aikoina kiivasta. Helsingin kaupunginvaltuutettu Laura Finne-Elosen aloite kännyköiden käytön ohjeistuksen yhtenäistämisestä Helsingin kouluissa avaa ovia pohdinnalle siitä, miten oppilaiden keskittymistä ja oppimista voitaisiin tukea ja parantaa. 

Finne-Elosen aloite ehdottaa yhtenäisten sääntöjen luomista kännyköiden käytölle koulupäivän aikana. Aloitteessa esitettiin, että puhelimet pidettäisiin koulupäivän aikana äänettöminä ja kerättäisiin opetuksen ajaksi talteen seinätelineeseen tai laatikkoon. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavanlainen käytäntö on jo saanut positiivista palautetta, kun häiriöiden väheneminen on huomattu. 

Xploran älykello lapsille on elegantti ratkaisu ongelmaan 

Toisenlaisen vastauksen koulujen kännykkäongelmaan tarjoaa lasten älykello. Xploran älykello lapsille tarjoaa monipuolisia ominaisuuksia, jotka on suunniteltu erityisesti lasten tarpeisiin. Näihin sisältyvät turvalliset puhelut, viestit ja huoltajille mahdollinen sijainninseuranta. Laitteesta on karsittu pois turhat sovellukset ja peliominaisuudet, jotka saattaisivat aiheuttaa häiriötä kouluympäristössä.

Mikä tärkeintä, Xplora-älykelloissa on lisäksi mahdollisuus räätälöidä puhelutoiminnot pois päältä tietyiksi ajanjaksoiksi, kuten koulupäivän ajaksi. Käytännössä se tarkoittaa, että koulupäivien aikana Xplora toimii tavallisen rannekellon tavoin. Lapsi ei voi itse ottaa tätä toimintoa pois päältä, vaan asetus on täysin huoltajan hallittavissa. Koulutilan ollessa päällä vain huoltaja voi hätätapauksissa ottaa lapseen yhteyttä.

Oppi ennen kaikkea 

Vaikka aloite on herättänyt paljon kannatusta, sen haasteet on myös tiedostettu: perustuslain mukaan oppilaita ei voida vaatia jättämään puhelimia toiseen huoneeseen, minkä lisäksi monet vanhemmat hankkivat lapselle puhelimen juuri siitä syystä, että haluavat hätätilanteessa pystyä tavoittamaan lapsen vaikka koulupäivänkin aikana.  

Xploran älykello lapsille tarjoaa tasapainoisen vaihtoehdon. Lasten erityistarpeet huomioiva älykello toimii monipuolisena työkaluna, joka ei ainoastaan rajoita, vaan myös rikastaa oppimista. 

Osallistavaa keskustelua

Kouluyhteisön osallistavaa päätöksentekoa voidaan soveltaa myös lasten älykellojen yleistyessä. On tärkeää luoda ympäristö, jossa oppilaat ja huoltajat voivat osallistua aktiivisesti teknologian käytön suunnitteluun ja päätöksentekoon asian ympärillä. Xplora-älykello ei ole pelkkä laite vaan mahdollisuus muokata oppimiskokemusta yhdessä.

Oppilaiden ja huoltajien osallistuminen päätöksentekoon on ensiarvoisen tärkeää. Puhelinkieltoa ei kannata ylettää laitteeseen, joka on suunniteltu nimenomaan koululaisen ranteeseen tukemaan oppimista, leikkiä ja aktiivista lapsuutta. 

Älykello lapsille on ratkaisu koulujen kännykkäongelmaan.
Älykello lapsille on ratkaisu koulujen kännykkäongelmaan.