Kauniaislaiset vanhemmat havahtuivat koronakevään myötä: “Lapsia on rohkaistava liikkumaan entistä enemmän – lasten aktiivisuus laski keväällä 35%”


Kauniaisissa esikouluikäisille toteutettu kuuden kuukauden mittainen suurtutkimus on päättynyt. Tutkimus oli laajuudessaan poikkeuksellinen ja tarkasteli älylaitteiden vaikutuksia esikouluikäisiin ja heidän perheisiinsä. Tutkimuksen alussa lasten lisääntynyt ruutuaika mietitytti vanhempia. Tutkimuksen päättyessä näkyi kuinka vanhemmat olivat päättäneet taistella lasten passiivisuutta vastaan.

Tutkimusyritys IROResearch vastasi kolmiosaisen tutkimuksen toteutuksesta. Lisäksi tehtiin erillinen kysely, missä tutkittiin koronan vaikutuksia perheiden arkeen ja lasten liikkumiseen. Tutkimuksen aikana perheet vastasivat yli 150:een tutkimuskysymykseen.

Lasten liikunnan määrä romahti koronakevään myötä

Suurtutkimus käynnistyi joulukuussa 2019. Tuolloin 83 prosentilla tutkimukseen osallistuneista 6-vuotiaista ei ollut käytössään omaa puhelinta.

Tutkimuksen myötä kaupungin esikoululaiset saivat käyttöönsä Xplora- puhelimen, joka on suunniteltu turvalliseksi ensimmäiseksi puhelimeksi lapsille. Tutkimuskäytössä olleilla kellopuhelimilla ei ole pääsyä sosiaaliseen mediaan eikä Internetiin.

Tutkimuksessa selvisi, että 93% vanhemmista kokikin hyvänä sen, että kellopuhelinta käytettäessä lapsi ei altistu vaaralliselle tai haitalliselle sisällölle: “Kellopuhelin on siirtänyt älypuhelimen ostamista. Lapseni tietää, että kellopuhelin on ensisijaisesti viestintäväline eikä pelikone.” – kertoi tutkimukseen osallistunut perheenäiti. Avoin palaute yllätti jopa tutkimuksen tilaajan, sillä perheiltä saadut vastaukset puhuivat paljon arvoista.

Kellopuhelimessa on askellaskuri ja paikannin. 66 % vanhemmista oli tutkimusjakson aikana hyödyntänyt GPS- paikanninta. Se, että lapsen sijainti oli tiedossa oli lisännyt vanhempien turvallisuudentunnetta.

Tutkimuksen aikana ilmeni, että nimettömät askelseurantatiedot kertoivat maamme lasten aktiivisuustason laskeneen peräti 35% koronasta johtuen. Tästä syystä aiheesta toteutettiin vielä erillinen lisätutkimus.

Positiivisia uusia toimintamalleja

“Aktiiviset lapset ovat onnellisia lapsia. Tutkimustulokset vahvistavat sitoutumistamme siihen, että lasten liikunnan monimuotoinen tukeminen on Kauniaisissa myös jatkossa korkealla prioriteetilla.”, toteaa Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar.” Olimme mielellämme mukana Xploran kanssa tutkimuksessa. Saimme paljon uutta tietoa, joka auttaa meitä myös kaupungin kehittämisessä. Tutkimustuloksista näimme kuinka kauniaislaiset vanhemmat ymmärtävät jatkuvan tarpeen rohkaista lapsiaan liikkumaan.”

Kellopuhelin on rakennettu niin, että se kannustaa lasta liikkumaan. Kun kädet ovat vapaat, liikkuminen on helpompaa ja turvallisempaa. Tutkimuksessa selvisi, että askellaskuri ja palkinnot innostivat myös osaltaan lapsia liikkumaan.

Koronakevään tuomissa haasteissa Xplora halusi tukea maamme perheitä erityisellä tavalla ja loi fysioterapeutin kanssa lapsille helpon 10 liikkeen- liikuntahaasteen, johon kuka tahansa voi liittyä.

Kun arki muuttui koronan myötä, vanhemmat onnistuivat löytämään monia positiivisia toimintamalleja muuttuneessa tilanteessa:

”Ideoimme päivän kulkua yhdessä. Pelaamme, piirrämme, teemme koulutehtäviä ja katsomme televisio-ohjelmia ”, kirjoitti yksi vanhemmista. “Kellopuhelin vähentää peliaikaan liittyviä konflikteja ja rohkaisee liikkumista”, kirjoitti toinen kauniaislainen vanhempi.

58 % vanhemmista oli huomannut lapsen itsevarmuuden nousseen kellopuhelimen käyttöönoton jälkeen, 15 % vanhemmista oli puolestaan huomannut, että lapsen keskittymiskyky oli parempi.

Xploran toimitusjohtaja Timo Vaskio näkee tutkimusjakson kansallisesti merkittävänä: ” Onnellinen lapsuus ei ole haavekuva vaan äärimmäisen tärkeä tavoite. Se on niin tärkeä asia, että sen eteen meidän tulee tehdä yhdessä työtä. Juuri nyt koulun alkaessa lasten liikkumiseen liittyvät asiat ovat hyvin ajankohtaisia. Iloitsemmekin siitä, että Kauniaisten kaupunki ja tutkimusperheet toivat tämän tutkimuksen myötä näkyväksi hienoja keinoja, joilla voidaan lisätä myös muissa kaupungeissa perheiden turvallisuutta ja aktiivisuutta.”

Lisätietoja:

Timo Vaskio, Toimitusjohtaja, Xplora Mobile Oy, +358 40 517 0727
Kjetil Fennefoss, Toimitusjohtaja, Xplora Mobile AS (Norja), +47 900 34337

Xplora järjestää myös kiinnostuneille lehdistön edustajille keskusteluja tutkimukseen osallistuneiden perheiden vanhempien kanssa.