Näin kannustat lastasi liikkumaan

 

Ikävuosien neljä ja yksitoista välillä lasten motoriset taidot kehittyvät kovaa vauhtia. Tutkimukset osoittavat, että liikunnan lisääminen ja aktiivinen arki parantavat koko perheen elämänlaatua.

 

Xploran kellopuhelimet kannustavat lapsia liikkumaan ja leikkimään. Kaikki lapset eivät kuitenkaan ole samanlaisia, ja esimerkiksi ikä asettaa erilaisia tarpeita ja rajoituksia päivittäiselle liikunnalle. 

 

 

Vähintään kuusikymmentä minuuttia 

 

Ohjeistustusten mukaan lasten tulisi harrastaa liikuntaa vähintään kuusikymmentä minuuttia päivässä. Aktiviteetiin tulisi olla intensitiiviteelitään kohtalaista ja rankkaa. Vähintään kolmesti viikossa lapselle tulisi järjestää korkean intensiteetin liikuntaa, joka lisää lihasvoimaa ja vahvistaa luustoa. 

Paikallaan istumista olisi hyvä välttää niin paljon kuin mahdollista. Pakolliset itkät istuskeluhetket, kuten automatkat tai opiskelutuokiot, on hyvä jaksottaa leikin tai kävelyn kaltaisella kevyellä liikunnalla.

Xploran Goplay-toiminta-alustalta löytyy useita hauskoja lapsille suunnattuja kampanjoita, jotka keskittyvät kannustamaan lapsia liikkumaan ja luomaan lapsen omilla ehdoilla. Kellosta löytyvän askelmittarin avulla lapset saavat palkintoja aktiivisuudesta. 

 

Sopivaa tekemistä kaiken ikäisille

 

Xplora on suunniteltu 4-11-vuotiaille lapsille, ja se kannustaa käyttäjiä ikäryhmälleen sopivaan tekemiseen. Neljävuotias lapsi tarvitsee paljon enemmän vanhempien tukea ja turvaa leikeilleen, kun taas kymmenvuotias voi tutkia ympäristöään jo itsenäisemmin.

 

4-5-vuotiaat lapset 

 

4-5 vuoden iässä lapsi harjoittelee kehonhallintaa. Tämän ikäiset lapset oppivat nopeasti ja ovat mielellään mukana monenlaisissa aktiviteeteissa. 

 • Lasta kannattaa kannustaa leikkimään ja liikkumaan mahdollisimman monipuolisesti. Lähtekää yhdessä kävelylle puistoon ja tutkikaa maastoja eri vuodenaikoina. 
 • Harjoitelkaa yhdessä tasapainoa, heittämistä ja kiinniottoa, tavaroiden kantamista ja hyppimistä. 
 • Tässä iässä lapsen kehonhallinta on jo kiitettävää, ja liike entistä automaattisempaa. Tämän ansiosta lapsi voi tehdä useita asioita samaan aikaan, esimerkiksi painaa nappia juttelun lomassa. 
 • Vilkas mielikuvitus kuuluu ikään. Lapsi luo uutta, dramatisoi arikisia tapahtumia muuttaa todellisuutta – vain mielikuvitus on rajana, kirjaimellisesti! Leikki ja todellisuus sekoittuvat, ja elottomat asiat ja esineet saavat yhtäkkiä persoonallisuuden ja kyvyn keskustella. Lapsen omaa luovuutta kannattaa hyödyntää leikissä ja aktiviteeteissa. 
 • Tässä iässä lapsen sanavarasto kasvaa räjähdysmäisesti. Lapsi juttelee juttelemasta päästyään, riimittelee ja ilmaisee tahtoaan ja ajatuksiaan verbaalisesti. Uudet sanat ja sanonnat tarttuvat helposti, ja niitä on päästävä kokeilemaan itse. 
 • Lapsi haluaa toisaalta keksiä itse uutta ja toisaalta pelkää tekevänsä jotakin väärin. Lapset ymmärtävät jo sallitun ja kielletyn rajoja silloinkin, kun läsnä ei ole aikuisia. 
 • Tunnetasolla lapsi on hyvin kiintynyt vanhempiinsa ja käsittää itsensä heidän kautta. Sen vuoksi käyttäytymistä mallataan vanhempien toiveiden mukaiseksi, minkä ansiosta vanhempien arvoista ja normeista tulee pikkuhiljaa myös osa lapsen arvomaailmaa. 

 

6-11-vuotiaat lapset

Tässä vaiheessa lapsen motoriset taidot ovat kehittyneet hyvälle tasolle, ja niitä kannattaa hyödyntää lajeissa ja peleissä, jotka vaativat enemmän kehonhallintaa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi jalkapallo, luistelu, laskettelu tai vaikkapa tanssi. Lapset nauttivat päästessään kokeilemaan uusia asioita ja testaamaan oman kehonsa rajoja. 

 

 • Liiallinen ruutuaika ja teknolgian käyttö voi johtaa passivoitumiseen lekin ja liikunnan unohtuessa elokuvien ja pelien houkutuksen alle. Tutkimusten mukaan tuntikausien istuskelu ruudun ääressä on vaarallista ja saattaa johtaa keskittymisvaikeuksien lisäksi uniongelmiin. 
 • Oppimispotentiaali tässä iässä on suuri. Inspiroi lasta kokeilemaan uusia liikkeitä ja aktiivisuuden muotoja sekä ulko- että sisätiloissa. 
 • Opeta lastasi liikkumaan paikasta toiseen kävellen ja pyöräillen. Arkiliinkunta on oiva tapa pysyä aktiivisena. 
 • Anna lapsen osallistua yksinkertaisiin urheilutapahtumiin ja peleihin. Vesiliikunta on myös tärkeää, sillä hyvä uimataito on kultaakin kalliimpaa. 
 • Lapsen kasvaessa sääntöymmärrys kasvaa myös. Tasapuolisuuden ja reiluuden opettelu esimerkiksi pelitilanteissa on tärkeää.