Laaja tutkimus perheiden älylaitteiden käytöstä

Laaja tutkimus perheiden älylaitteiden käytöstä!

Vanhemmat etsivät keinoja rajoittaa omaa ja lastensa älylaitteiden käyttöä – Kauniaisten suurtutkimus kertoo perheiden riitelevän ruutuajasta

Valtaosalla kuusivuotiaista ei ole omaa älypuhelinta, siitä huolimatta lasten ruutuaika aiheuttaa kiistoja perheissä. Vanhempia mietityttää myös oma puhelimen käyttö – joka toinen vanhempi kokee käyttävänsä älylaitteita liikaa ja kaksi kolmasosaa sanoo sen aiheuttavan konflikteja perheessä. Tulokset ilmenevät Kauniaisissa toteutettavan suurtutkimuksen ensimmäisen vaiheen kyselystä, joka tarkastelee älylaitteiden vaikutuksia esikouluikäisiin ja heidän perheisiinsä.

Tutkimusperheiden lapsista 82 prosentilla on käytössään tabletti ja 26 prosentilla pelikonsoli. Lapset kasvavat älylaitteiden ympäröiminä ja ruutuaika eri muodoissa näyttäytyy heille mieleisenä ajanviettotapana, vanhemmat puolestaan näkevät ruutuajan rajoittamisen tärkeänä asiana.

”Vanhempien mielestä elävän elämän kokemukset ovat heidän lapsilleen hyödyllisempiä kuin verkkomaailmasta saadut kokemukset. Kauniaislaisten vastaukset ovat tässä mielessä selvästi linjassa aiemmista tutkimuksista saamiemme tulosten kanssa”, toteaa asiakkuusjohtaja Sylva Vahtera tutkimuksen toteuttaneesta IROResearch:sta.

Ruutuaika aiheuttaa konflikteja perheissä

Kaksi kolmasosaa perheistä rajoittaa lapsen päivittäistä ruutuaikaa älylaitteilla alle kahteen tuntiin. Lapsista 33 prosenttia viettää ruudun parissa alle tunnin päivässä. Skaala on kuitenkin laaja – joka kymmenes lapsi viettää ruudun ääressä päivittäin viisi tuntia tai enemmän.

Vanhemmista 86 prosenttia vastasi lapsen ruutuajan aiheuttavan konflikteja perheessä. Perheistä 43 prosenttia sanoi konfliktien olevan viikoittaisia, 7 prosenttia päivittäisiä. Älylaitteiden läsnäolo nähtiin keskeisenä häiriötekijänä perheen yhteisen laatuajan vietossa.

Vanhemmat kertoivat myös oman puhelimen käyttönsä aiheuttavan konflikteja perheessä – 64 prosenttia sanoi konflikteja syntyvän joskus, 8 prosenttia usein. Samanaikaisesti 82 prosenttia uskoi lapsen omaksuvan tapoja vanhemman omasta puhelimen käytöstä.

Lapset valitsevat ulkoilun sijaan älylaitteet

Vain puolet lapsista leikkii ystävien kanssa ulkona yli viisi tuntia viikossa. Ulkoilu on kuitenkin vahvasti läsnä perheen yhteisessä tekemisessä – vanhemmista 89 prosenttia ulkoilee lasten kanssa säännöllisesti. Sisätiloissa valtaosa perheistä lukee yhdessä (97%), pelaa lautapelejä (85%) ja katsoo televisiota (80%), kun tietokonepelejä pelaa yhdessä vain joka kymmenes (11%).

Kun lapsilta kysyttiin mieleisestä tekemisestä, vastauksissa korostui älylaitteiden vetovoima – puhelimella pelaaminen voitti halailun ja television katselu ulkoleikit. Pelastakaa Lapset ry:n kehityspäällikkö Antti Järventaus tunnistaa tilanteen, joka aiheuttaa paineita vanhemmuudessa.

”Vanhemmat haluaisivat nähdä lastensa liikkuvan enemmän, mutta lapsia kiinnostavat älylaitteet ja pelaaminen. Kiireisessä arjessa konfliktit ovat väistämättömiä, kun vanhempien ja lasten näkemykset läsnäolosta eroavat suuresti. Älylaitteiden järkevää käyttöä on hyvä pohtia yhdessä. Koko perheen on helpompi noudattaa sääntöjä, jotka on luotu yhteistyössä”, sanoo Järventaus.

Tutkimustietoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta

Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar näkee tutkimuksen mielenkiintoisena mahdollisuutena kaupunkilaisille olla mukana ajankohtaisessa tutkimuksessa.

”Meille kaupunkina tärkeintä on alueen asukkaiden hyvinvointi. Haluamme, että Kauniaisissa asuu myös jatkossa maailman onnellisimpia ihmisiä. Älylaitteiden käytön vaikutus kasvavien lasten hyvinvointiin ja aktiivisuuteen on iso kysymys, jossa tutkimustiedosta on apua”, toteaa Masar.

Osana tutkimusta kaupungin kuusivuotiaat saavat lapsille suunnitellut Xplora-ensipuhelimet. Xplora Mobile Oy:n toimitusjohtaja Timo Vaskio tunnistaa vanhempien kohtaamat haasteet.

”Yhä useampi lapsi liikkuu vähemmän ja koukuttuu yhä nuorempana älylaitteisiin. Me Xplorassa halusimme luoda vaihtoehdon, joka mahdollistaa lasten yhteydenpidon muttei rajoita heidän liikkumistaan. Keskeisenä tavoitteena Kauniaisten tutkimuksessa on kerätä tietoa, jonka pohjalta voimme luoda lapsille entistä turvallisemman polun digitaaliseen maailmaan”, sanoo Vaskio.

Tutkimuksen yhteistyökumppanin GrIFK salibandyn toiminnanjohtaja Juuso Laamanen näkee jo nyt tutkimuksen lisänneen aktiviisuutta seuran lapsipelaajissa.

”Ennen nuorimmat harrastajat saapuivat harjoituksiin katse älylaitteeseen liimautuneena. Nyt kellopuhelin jättää kädet vapaaksi ja puhelimen askelmittari kannustaa liikkumaan entistä enemmän liikunta- ja lajituokioissa. Lähdimme mukaan tutkimukseen, koska haluamme tukea kaupunkilaisia liikkumisessa. On ilo nähdä, että olemme onnistuneet tässä”, toteaa Laamanen.

Kuusi kuukautta kestävän tutkimusjakson aikana vanhemmat vastaavat kolmeen verkkokyselyyn. IROResearch:in asiakkuusjohtaja Vahtera odottaa tutkimukselta paljon.

”Seurantatutkimus tässä laajuudessa, yhdellä rajatulla talousalueella ja näistä teemoista ei ole aiemmin Suomessa tehty. On tärkeää, että tähän tartutaan nyt”, Vahtera toteaa.

IROResearch toteutti kyselyn marraskuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksessa on mukana kaksi kolmasosaa Kauniaisten esikouluikäisistä perheineen.

 

Lisätiedot:
Sylva Vahtera, asiakkuusjohtaja, IROResearch Oy, 0400 964 439
Timo Vaskio, toimitusjohtaja, Xplora Mobile Oy, 040 517 0727