Keskustele näistä asioista lapsesi kanssa ennen koulun alkua

Uuden kouluvuoden lähestyessä vanhemmilla on ratkaiseva rooli lastensa valmistamisessa edessä oleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Vaikka ensimmäisenä mielessä saattaakin olla koulumenestys ja akateemisen taipaleen alku, on yhtä tärkeää käsitellä aiheita, jotka edistävät lapsen yleistä hyvinvointia. Tässä blogissa listaamme keskusteluja, joita jokaisen vanhemman tulisi käydä lapsensa kanssa ennen koulun alkua

Yhä useammat vanhemmat valitsevat lapselle kellopuhelimen.

Näyttöaikarajoitusten asettaminen

Tableteista, tietokoneista ja matkapuhelimista on tullut olennainen osa elämää. Näyttöajalle on kuitenkin syytä asettaa selkeät rajat, etenkin kun kyseessä on kasvava ja kehittyvä nuori koululainen. Aloita lapsesi kanssa avoin keskustelu siitä, kuinka tärkeää on tasapainottaa mobiililaitteiden parissa vietetty aika muun toiminnan, kuten ulkoilun, lukemisen ja kasvokkain seurustelun kanssa. Luokaa yhdessä lapsen kanssa säännöt, joihin molemmat voivat sitoutua, ja jotka tukevat sekä kouluvelvollisuuksien täyttämistä että lapsen omaa hyvinvointia. 

Voit lukea lisää digilaitteiden negatiivisesta vaikutuksesta lapsiin tästä artikkelista. 

Digitaalinen etiketti ja verkkoturvallisuus

Varmista, että lapsesi ymmärtää hyvän digitaalisen etiketin ja verkkoturvallisuuden merkityksen. Keskustele mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät henkilötietojen jakamiseen, vuorovaikutukseen tuntemattomien kanssa ja verkkokiusaamiseen. Opeta, kuinka tärkeää on suojata yksityisyyttään, käyttää vahvoja ja yksilöllisiä salasanoja ja olla varovainen jakaessaan sisältöä verkossa. Rohkaise avointa viestintää, jotta lapsesi tuntee voivansa keskustella kaikista verkossa kohtaamistaan ​​huolenaiheista sinun kanssasi. 

Voit myös lukea aiheesta tarkemmin tästä blogista. 

2
Xplora mahdollistaa turvallisen koulumatkan ja keskittymisen tunneilla.

Ajanhallinta ja priorisointi

Uuden kouluvuoden alkaminen tuo mukanaan uusia velvollisuuksia ja sitoumuksia. Auta lastasi kehittämään tehokkaita ajanhallinta- ja priorisointitaitoja. Keskustelkaa siitä, kuinka tärkeää on tehdä kotitehtävät ajallaan, sitoutua iänmukaisesti sovittuihin aikatauluihin ja varata riittävästi aikaa opiskeluun, harrastuksiin ja koulun ulkopuoliseen toimintaan. Opeta lasta tekemään tietoisia päätöksiä ajankäytöstä ja varmista samalla, että heillä on mahdollisuudet levätä ja rentoutua.

Terveiden ihmissuhteiden rakentaminen

Ystävyyssuhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat tärkeitä osa-alueita lapsen koulukokemuksessa. Keskustele lapsesi kanssa terveiden ihmissuhteiden rakentamisen tärkeydestä, sekä siitä, miten tärkeää muita ihmisiä on kohdella kunnioittavasti ja ystävällisesti. Kannusta lasta ystävystymään erilaisista taustoista tulevien luokkakavereiden kanssa, ja suhtautumaan avoimin mielin erilaisiin näkemyksiin. Muistuta tässäkin suhteessa, että lapsi voi aina jutella kaikista mieltä painavista asioista joko sinun tai opettajan kanssa. 

Kriittisen ajattelun kehittäminen

Koulutus ulottuu luokkahuoneen ulkopuolelle, ja on tärkeää, että lapset kehittävät kriittisen ajattelun taitoja navigoidakseen muuttuvassa ympäristössä. Kannusta lastasi esittämään kysymyksiä, ajattelemaan kriittisesti ja muodostamaan omat mielipiteensä. Keskustele ajankohtaisista tapahtumista ja kannusta heitä jakamaan ajatuksiaan ja näkemyksiään. Opeta heitä arvioimaan eri lähteistä peräisin olevaa tietoa.

Kellopuhelin on paras valinta koululaiselle

Älypuhelinten ja mobiililaitteiden haitallisesta vaikutuksesta koulutyöhön on käyty viime aikoina paljon keskustelua niin mediassa kuin politiikassakin. Xplora-kellopuhelin on suunniteltu niin, että huoltaja voi laittaa sen päivän ajaksi koulutilaan, jolloin se toimii tavallisen rannekellon tavoin. Koulupäivän aikana lasta ei siis häiritse viestit, puhelut tai pelit, vaan hän voi keskittyä turvallisin mielin opiskeluun. Koulutilassa vain huoltajalla on mahdollisuus ottaa lapseen yhteyttä. 

 

Koulujen suhtautuminen kellopuhelimiin vaihtelee, joten koululta kannattaa varmistaa, saako Xploraa pitää luokkahuoneessa.